W pracy
jesteśmy
tacy sami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Raport

Raport Pracodawca na TAK

Raport z II edycji Badania Pracodawca na TAK już dostępny!

Publikacja to coś więcej niż zbiór danych liczbowych dotyczących rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. To przede wszystkim kompendium zawierające praktyczne porady, wartościowe wypowiedzi i dużą dawkę wiedzy na temat strategicznego zarządzania niepełnosprawnością w firmie. Raport oparty jest na 10 zasadach skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network. W Polsce ich praktyczne wdrożenie opisaliśmy i dostosowaliśmy do polskich realiów jako pierwsi.

Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dlatego włączenie do zespołów osób z niepełnosprawnościami to konieczność. Naszym wspólnym wyzwaniem jest edukacja społeczna. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość.

Dowiedz się, jak mądrze budować różnorodne zespołu pod kątem sprawności!

Przeczytaj: raport Pracodawca na TAK 2021

Checklista: Pracodawca na TAK

Read: Pracodawca na TAK report 2021 in English

Partnerzy projektu

O Fundacji

TAKpełnosprawni

Fundacja TAKpełnosprawni promuje zatrudnienie i inkluzję osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Organizacja powstała, aby wspierać dwie ważne dla nas grupy: pracowników z niepełnosprawnościami szukających zatrudnienia oraz świadomych pracodawców gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Jesteśmy instytucją, która dodaje skrzydeł kandydatom i realnie walczy ze stereotypami w polskich firmach.

Działamy tak, aby mieć pewność, że nasi kandydaci trafią do świadomych organizacji. Dlatego każde przedsiębiorstwo, które chce z nami współpracować i zaprosić osoby z niepełnosprawnością do swoich struktur, przechodzi proces weryfikacji. W razie potrzeby otrzymuje od nas wsparcie.

Jesteśmy reprezentantem na Polskę globalnej sieci ILO Global Business and Disability Network – międzynarodowego forum firm i organizacji, które wymieniają się praktykami i współpracują na rzecz większej obecności osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Jeśli Twoja organizacja chce być częścią tej inicjatywy, dołącz do nas.

Co nas wyróżnia:

Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od poziomu sprawności, ma mocne strony i wielkie możliwości. Skupiamy się na tym, aby w każdym człowieku odkryć jego potencjał i dać szansę na rozwój w zróżnicowanym zespole.

Wiemy, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw i niepełnosprawność nabyta, związana m.in. z wiekiem, może dotknąć każdego z nas. Dlatego walczymy o bardziej dostępny, otwarty świat dla wszystkich – również dla nas samych.

Dbamy o pracowników z niepełnosprawnością. Stworzyliśmy autorski program Deklaracja na TAK i rekomendujemy go każdemu odpowiedzialnemu pracodawcy, któremu zależy na komforcie oraz bezpieczeństwie pracowników.

Rozumiemy bariery fizyczne i mentalne stojące przed osobami z niepełnosprawnością, jednocześnie doceniając ich zaangażowanie i lojalność.

Edukujemy rynek pracy w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, prowadzimy szkolenia i webinary, realizujemy badania, publikujemy poradniki, które przybliżają temat niepełnosprawności, łamią stereotypy oraz promują tworzenie zespołów różnorodnych pod kątem sprawności.

Sprawdź nasze publikacje:
Słowa mają moc – jak pisać i mówić o osobach z niepełnosprawnościami

Fundacja TAKpełnosprawni powstała w 2020 roku. Wcześniej przez ponad dziesięć lat projekt funkcjonował jako inicjatywa wewnętrzna Job Impulse. Przez ten czas ewoluował do takich rozmiarów, że postanowiliśmy wydzielić go jako niezależną organizację non-profit. Teraz możemy jeszcze więcej!

Na TAK

Bądź na TAK i nie szukaj wymówek! Oto niektóre stereotypy na temat zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Moja firma nie jest przystosowana do pracowników niepełnosprawnych

„Nie mam podjazdu ani windy!”, „Obawiam się wysokich kosztów dostosowań stanowiska pracy!” – to tylko niektóre z obaw, jakie słyszymy od pracodawców.  Musisz zmienić nie siedzibę firmy, a swój sposób myślenia! Pracownicy i kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością to bardzo różnorodna grupa. Wiele schorzeń jest niewidocznych, w tym także tych związanych z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, astma lub schorzenia układu krążenia. Takie osoby potrzebują przede wszystkim szansy, a nie udogodnień.

Boję się kosztów i kontroli

Koszty dopasowania stanowiska pracy do osoby z niepełnosprawnością mogą zostać zrefundowane, a w większości przypadków nie są wysokie. Wiele rozwiązań można wprowadzić zupełnie bezkosztowo. Czasem wystarczy elastyczne podejście. Nawet osobę poruszającą się na wózku można zatrudnić, nie mając podjazdu czy windy. Wystarczy zorganizować zdalne stanowisko w formie telepracy. Podczas kontroli nasze wsparcie gwarantuje Ci spokojną głowę.

Dotychczas w mojej firmie nie pracowały osoby niepełnosprawne

Możesz się bardzo mylić! W Polsce jest około 5-7 milionów osób z niepełnosprawnościami (na całym świecie około 1 miliarda). Większość posiada niewidoczne niepełnosprawności. Polacy są starzejącym się społeczeństwem, a wraz z wiekiem wzrasta prawdopodobieństwo mniejszej sprawności. Wyobraź sobie, jak muszą się czuć pracownicy, którzy ukrywają przed Tobą swoją niepełnosprawność, bo boją się utraty pracy! Okaż im akceptację, a realnie zmienisz rzeczywistość!

Pracownik

SZANSA DLA KAŻDEGO? JESTEŚMY NA TAK

Wierzymy, że każdy z nas, niezależnie od poziomu sprawności, ma mocne strony i wielkie możliwości. Skupiamy się na tym, aby w każdym człowieku odkryć jego potencjał i dać szansę na rozwój w zróżnicowanym zespole.

Wiemy, że jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw i niepełnosprawność nabyta, związana m.in. z wiekiem, może dotknąć każdego z nas. Dlatego walczymy o bardziej dostępny, otwarty świat dla wszystkich – również dla nas samych.

Dbamy o pracowników z niepełnosprawnością. Stworzyliśmy autorski program Deklaracja na TAK i rekomendujemy go każdemu odpowiedzialnemu pracodawcy, któremu zależy na komforcie oraz bezpieczeństwie pracowników.

Rozumiemy bariery fizyczne i mentalne stojące przed osobami z niepełnosprawnością, jednocześnie doceniając ich zaangażowanie i lojalność.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Znajdź z nami pracę na miarę swoich oczekiwań!

Znasz osobę z niepełnosprawnością, która zasługuje na godne zatrudnienie? Pomóż i poleć jej nasz program!

W ramach naszej polityki prozdrowotnej oraz programu Rekruter Zdalny otrzymasz dodatkowe bonusy finansowe.

Jesteś na TAK? Skontaktuj się z nami, wysyłając mail na praca@takpelnosprawni.pl

Zobacz film

Pracodawca

Pracodawca

Skoro jesteś na tej stronie, to właśnie zrobiłeś pierwszy krok na drodze do cieszenia się z korzyści, jakie płyną z otworzenia się na osoby z niepełnosprawnościami.

Dzięki współpracy z Fundacją TAKpełnosprawni masz szansę:

– zdobyć lojalnych, zmotywowanych pracowników, którzy mogą sprawić, że Twoja firma będzie innowacyjna i gotowa na czekającą nas przyszłość;
– zyskać przychylność coraz większej grupy osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Oni wszyscy mogą być ambasadorami Twoich produktów i usług;
– zbudować pozytywny wizerunek firmy działającej zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności w biznesie;
– wyjść naprzeciw zmianom demograficznym związanym ze starzejącym się społeczeństwem;
– kształtować relacje pracownicze w oparciu o poszanowanie godności i akceptacji dla różnorodności;
– uzyskać korzyści ekonomiczne – ulgi z tytułu wpłat na PFRON (to oszczędności liczone w milionach zł rocznie w przypadku dużych firm), zwroty kosztów oraz dopłaty do wynagrodzeń.

Podzielimy się z Tobą naszymi doświadczeniami w ramach następujących działań:

A to nie wszystko. Dysponujemy szeregiem narzędzi i sprawdzonych inicjatyw, które mogą wesprzeć Cię w rozpoczęciu zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przygotujemy Cię do tego procesu i przejdziemy go z Tobą!

Deklaracja na TAK
Szkolenia TAKpełnosprawni

Szkolenia TAKpełnosprawni

Liderzy rekrutacji część 1. Warsztat dla osób zarządzających zespołami różnorodnymi pod kątem sprawności (z naciskiem na aspekty miękkie).

Liderzy integracji cześć 2. Szkolenie dla osób koordynujących działania firm z zakresu integracji osób niepełnosprawnych (z naciskiem na aspekty formalno-prawne).

Efektywna współpraca w zespołach zróżnicowanych pod kątem sprawności. Warsztaty integracyjne dla pracowników zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności.

Rekrutacja na TAK. Rekrutacja wrażliwa na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – warsztaty dla specjalistów w zakresie employer brandingu i rekruterów.

Pracodawca
Audyt miejsca i stanowiska pracy

Audyt miejsca i stanowiska pracy

Audyt architektoniczny zgodny z ramowymi wytycznymi:

 • Audyt wewnętrznej powierzchni usługowo-biurowej w podziale na strefy: komunikacji wewnętrznej poziomej i pionowej, sanitarno-socjalnej, stanowisk pracy, obsługi pomocniczej.
 • Audyt powierzchni zewnętrznych w podziale na strefy: zewnętrzną miejską (jeśli dotyczy), zewnętrzną w otoczeniu firmy, bezpośredniego wejścia do budynku.

Audyt stanowisk pracy – cena możliwości wykonywania pracy przez osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami na wybranych stanowiskach w firmie.

Efektem obu audytów jest raport końcowy z rekomendacjami dot. sugerowanych racjonalnych usprawnień w odniesieniu do całej firmy, bądź też przestrzeni związanych z wybranymi przez Klienta stanowiskami pracy.

Szkolenia TAKpełnosprawni
Rekrutacja na TAK (także w formie zdalnej)

Rekrutacja na TAK (także w formie zdalnej)

Najszybsza droga do podwyższenia wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

Projekt zachęca zatrudnionych pracowników do:

 • Zadeklarowania swojej niepełnosprawności do tej pory nieujawnionej w miejscu pracy.
 • Ubiegania się o orzeczenie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach.
 • Korzystania z benefitów wprowadzanej polityki prozdrowotnej.
 • Zwiększania lojalności i redukowania absencji chorobowej.

Realizacja projektu zwiększy procent zgłaszanych deklaracji niepełnosprawności, co przełoży się na:

 • Wzrost wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych bez tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Uzyskanie korzyści społeczno-ekonomicznych: większa lojalność pracowników, zmniejszenie rotacji, ulgi i dofinansowania PFRON, ograniczenie kosztów z tytułu zwolnień lekarskich.
 • Zwiększenie efektywności współpracy w zespołach zróżnicowanych pod kątem sprawności dzięki kampanii informacyjnej oraz autorskim warsztatom Fundacji TAKpełnosprawni.
Audyt miejsca i stanowiska pracy
Deklaracja na TAK

Deklaracja na TAK

LIDERZY INTEGRACJI 01. Warsztat dla osób zarządzających zespołami  różnorodnymi (z naciskiem  na aspekty miękkie)

 • EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ZRÓZNICOWANYCH POD KĄTEM SPRAWNOŚCI. Warsztaty integracyjne dla pracowników zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności

LIDERZY INTEGRACJI 02. Szkolenie dla osób koordynujących działania firm z zakresu integracji osób niepełnosprawnych (z naciskiem  na aspekty formalno-prawne)

 • CONTACT CENTER PRZYJAZNE KLIENTOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Usługa konsultingowa dla sektora BPO wraz z warsztatami dla konsultantów
 • REKRUTACJA NA TAK. Rekrutacja wrażliwa na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności- warsztaty dla specjalistów EB i rekruterów
Rekrutacja na TAK (także w formie zdalnej)
Pracodawca

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Mail: fundacja@takpelnosprawni.pl

Tel.: +48 505 195 720

NIP: 7792515082

REGON: 385956898

KRS: 0000838449

Nr konta: 07 1600 1462 1894 1743 9000 0001