W pracy
jesteśmy
tacy sami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O Programie

TAKpełnosprawni

Program TAKpełnosprawni prowadzony w ramach działań CSR Job Impulse promuje zatrudnianie i integrację osób z niepełnosprawnością. Powstał w oparciu o ideę Zrównoważonego Rozwoju, łącząc odpowiedzialność społeczną i efektywność ekonomiczną.

Job Impulse od roku 2009 zdobywa doświadczenie w zatrudnianiu i integracji osób z niepełnosprawnością poprzez budowę zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności we własnych strukturach. Świadomi barier świadomościowych i funkcjonalnych stojących przed osobami niepełnosprawnymi, a jednocześnie ich zaangażowania oraz możliwej przy wsparciu pracodawcy efektywności, stworzyliśmy w roku 2011 program TAKpełnosprawni, w ramach którego promujemy i wspieramy pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Dobra praktyka CSR

Dobra praktyka CSR

 • Zatrudniamy ponad 20% pracowników z niepełnosprawnością
 • Promujemy aktywnie zatrudnianie osób z niepełnosprawnością wśród naszych Klientów w mediach oraz na innych formach branżowych
 • Badamy potrzeby pracodawców i osób z niepełnosprawnością w ramach ogólnopolskiego badania Pracodawca na TAK
 • Prowadzimy projekt Deklaracja na TAK tworzący kulturę sprzyjającą deklarowaniu niepełnosprawności przez obecnie zatrudnionych pracowników
 • Wspieramy pracodawców w procesie zatrudnienia i wdrożenia pracowników z niepełnosprawnościami w ramach projektu Rekrutacja na TAK
 • Prowadzimy programy szkoleniowo-rozwojowe dla zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności i ich menedżerów
Artykuły prasowe
Pracodawca na TAK

Pracodawca na TAK

Badanie Pracodawca na TAK to prekursorskie na polskim rynku badanie przeprowadzone przez Job Impulse w roku 2014/15 na łącznej próbie ponad tysiąca respondentów.

Badanie to, zrealizowane w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskim Forum HR, Fundacjami Integracja oraz La Caixa, ze wsparciem medialnym czasopisma Personel i Zarządzanie, miało na celu poznać potrzeby i oczekiwania polskich pracodawców oraz osób niepełnosprawnych.

Jak potwierdziły wyniki badania, brak wiedzy oraz doświadczeń we współpracy z osobami niepełnosprawnymi to wciąż jeden z najpoważniejszych czynników hamujących budowę zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności.

Jednocześnie, aż 83% pracodawców potwierdza, iż osoby z widoczną niepełnosprawnością są równie dobrymi albo nawet lepszymi pracownikami ze względu na swoje zaangażowanie. Aż 90% z nich przyznaje, że ich obecność w zespole wpływa pozytywnie na relacje między pracownikami.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z badania Pracodawca na TAK wraz z rekomendacjami. Mamy nadzieję, że przyczyni się on do rozpowszechniania wiedzy i dobrych praktyk na temat współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wynikających z niej korzyści społecznych, wizerunkowych i biznesowych.

Dobra praktyka CSR
Artykuły prasowe

O Programie

Dlaczego warto

 • Zdobywasz lojalnych, zmotywowanych pracowników
 • Budujesz wizerunek firmy działającej zgodnie z ideą Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie
 • Wychodzisz naprzeciw zmianom demograficznym
 • Kształtujesz relacje pracownicze w oparciu o poszanowanie godności i akceptacji dla różnorodności
 • Uzyskujesz korzyści ekonomiczne – ulgi z tytułu wpłat na PFRON, dopłaty do wynagrodzeń
Zobacz film

Współpraca

Modele współpracy

Job Impulse realizuje program TAKpełnosprawni we własnej organizacji oraz promuje zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych wśród polskich pracodawców.

Chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami oraz wiedzą z klientami spółek z naszej grupy oraz innymi firmami w ramach 3 modeli współpracy:

Działania komplementarne:

Mierzysz się z wyzwaniami rekrutacyjnymi i chcesz otworzyć się na nową grupę kandydatów? Weź udział w 2-dniowym bezpłatnym szkoleniu WYJDŹ Z BAŃKI, ZŁAM SCHEMAT!, które realizujemy w Poznaniu wspólnie z Imaginarium. Zapraszamy!

Więcej informacji w zaproszeniu [600 kb, PDF]

Audyt miejsca i stanowisk pracy
Deklaracja na TAK

Deklaracja na TAK

Najszybsza droga do podwyższenia wskaźnika.

Projekt zachęca zatrudnionych pracowników do:

 • Zadeklarowania swojej niepełnosprawności do tej pory nie ujawnionej w miejscu pracy
 • Ubiegania się o orzeczenie w uzasadnionych zdrowotnie sytuacjach
 • Korzystania z benefitów wprowadzanej polityki prozdrowotnej
 • Zwiększania lojalności i redukowania absencji chorobowej

Realizacja projektu zwiększy procent zgłaszanych „deklaracji” niepełnosprawności, co przełoży się na:

 • Wzrost wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych bez tworzenia nowych miejsc pracy
 • Uzyskanie korzyści społeczno-ekonomicznych: większa lojalność pracowników, zmniejszenie rotacji, ulgi i dofinansowania PFRON, ograniczenie kosztów z tyt. L4
 • Zwiększenie efektywności współpracy w zespołach zróżnicowanych pod kątem sprawności dzięki kampanii informacyjnej oraz autorskim warsztatom Job Impulse
Modele współpracy
Rekrutacja na TAK

Rekrutacja na TAK

Projekt zapewnia:

 • Audyt stanowisk pracy pod kątem przygotowania ogłoszeń i strony kariera
 • Przeprowadzenie procesu rekrutacji dla Klienta
 • Przygotowanie rekruterów Klienta do rozmowy rekrutacyjnej oraz efektywnego wdrożenia
 • Wsparcie w dostosowaniu strategii marketingu rekrutacyjnego
Deklaracja na TAK
Contact Centre na TAK

Contact Centre na TAK

Projekt zakłada:

 • Wsparcie firmy w zaprojektowaniu ścieżki klienta dla klientów z niepełnosprawnościami
 • Rekrutację pracowników ( w tym niepełnosprawnych) dedykowanych obsłudze Klientów niepełnosprawnych i szkolenia z efektywnej współpracy w zespołach zróżnicowanych
 • Szkolenie konsultantów z obsługi klientów z niepełnosprawnościami

Przygotowanie komunikacji związanej z przystąpieniem do programu TAKpełnosprawni

Rekrutacja na TAK
Szkolenia w ramach TAKpełnosprawni

Szkolenia w ramach TAKpełnosprawni

LIDERZY INTEGRACJI 01. Warsztat dla osób zarządzających zespołami  różnorodnymi (z naciskiem  na aspekty miękkie)

 • EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH ZRÓZNICOWANYCH POD KĄTEM SPRAWNOŚCI. Warsztaty integracyjne dla pracowników zespołów zróżnicowanych pod kątem sprawności

LIDERZY INTEGRACJI 02. Szkolenie dla osób koordynujących działania firm z zakresu integracji osób niepełnosprawnych (z naciskiem  na aspekty formalno-prawne)

 • CONTACT CENTER PRZYJAZNE KLIENTOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Usługa konsultingowa dla sektora BPO wraz z warsztatami dla konsultantów
 • REKRUTACJA NA TAK. Rekrutacja wrażliwa na osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności- warsztaty dla specjalistów EB i rekruterów
Contact Centre na TAK
Audyt miejsca i stanowisk pracy

Audyt miejsca i stanowisk pracy

 • Audyt architektoniczny zgodny z ramowymi wytycznymi PFRON „Dostosowanie w zakresie parametrów architektonicznych” – wizja lokalna
 • Audyt wewnętrznej powierzchni usługowo-biurowej w podziale na strefy: komunikacji wewnętrznej poziomej i pionowej, sanitarno-socjalnej, stanowisk pracy, obsługi pomocniczej
 • Audyt powierzchni zewnętrznych w podziale na strefy zewnętrzną miejską (jeśli dotyczy), zewnętrzną w otoczeniu firmy, bezpośredniego wejścia do budynku
 • Raport końcowy z rekomendacjami dot. sugerowanych racjonalnych usprawnień w odniesieniu do całej firmy bądź też przestrzeni związanych z wybranymi przez Klienta stanowiskami pracy
Szkolenia w ramach TAKpełnosprawni
Modele współpracy

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Agata Robińska
Lider ds. CSR

tel.: +48 505 195 720

e-mail: agata.robinska@jobimpulse.pl